مهران مدیری به همراه ناصر قدیرکاشانی، تهیه کننده و سرمایه‌گذار ده سال اخیر مدیری، در دادسرای صدر دیده شدند.

گفته می‌شود شکایت سازمان صدا و سیما علت حضور این دو نفر در مجتمع قضایی صدر است.