سینماتک

امید میرزایی

امید میرزایی کارگردان, نویسنده, تدوینگر متولد سال 1367 در کرمان کارگردان ایرانی است. او مدرک لیسانس کارگردانی سینما دارد.

پوستر کاراکتر جواد عزتی
پوستر و تیزر فیلم دوزیست

پوستر فیلم ابلق
پوستر و تیزر فیلم ابلق