سینماتک

سحر گلدوست

سحر گلدوست

سحر گلدوست بازیگر جوان کارش را با تئاتر در شیراز شروع نموده و در نخستین تجربه حرفه ای خود در سینما خوش درخشید و در فیلم قهرمان نقش فرخنده را برعهده داشت.

پوستر فیلم قهرمان
پوستر و تیزر فیلم سینمایی قهرمان