سینماتک

سعید خانی

سعید خانی

سعید خانی تهیه‌کننده سینمای ایران و مدیر شرکت پخش خانه فیلم است.

پوستر کاراکتر جواد عزتی
پوستر و تیزر فیلم دوزیست