سینماتک

سمیرا امیری

گرافیست و طراح لوگوی فیلم سینمایی تی تی

پوستر فیلم تی تی
پوستر و تیزر فیلم تی تی