سینماتک

عرفان بهکار

عرفان بهکار، طراح پوستر سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «زهر مار»، فیلم سینمایی «شاه کش» فعالیت داشته است.

پوستر اصلی فیلم انفرادی
پوستر و تیزر فیلم انفرادی