سینماتک

علی جمشیدی

گرافیست و طراح پوستر

پوستر فیلم شب،داخلی،دیوار
پوستر و تیزر فیلم شب، داخلی، دیوار