سینماتک

علی طلوعی

علی طلوعی به عنوان سرمایه گذار و جانشین تهیه کننده در حوزه سینما فعالیت کرده است.او در سریال ملکه گدایان و فیلم من اینجا هستن به عنوان تهیه کننده و در فیلم سینمایی کشتارگاه به عنوان مجری طرح و جانشین تهیه کننده فعالیت داشته است.

پوستر_فیلم_سینمایی_بخارست
پوستر و تیزر فیلم بخارست