سینماتک

محمدرضا جوادی‌نسب

محمدرضا جوادی نسب

محمدرضا جوادی‌نسب متولد سال ۱۳۵۵، خوشنویس، طراح گرافیک، مدرس آموزش هنر و خوشنویسی و ترکیب مواد است.
او خوشنویسی را زیر نظر استاد بنی رضی در انجمن خوشنویسان از سال ۱۳۶۹آغاز کرد.

پوستر_فیلم_سینمایی_بخارست
پوستر و تیزر فیلم بخارست