سینماتک

مهدی تراب‌بیگی

مهدی تراب بیگی

مهدی تراب بیگی در آثاری همچون «ناسور»، «انارهای نارس» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

پوستر فیلم بدون قرار قبلی
پوستر و تیزر فیلم سینمایی بدون قرار قبلی