سینماتک

میثم میرزایی

میثم میرزایی

طرح پوستر، تدوینگر و مدیر تبلیغات در سینمای ایران است.

پوستر فیلم ابلق
پوستر و تیزر فیلم ابلق