پوستر فیلم سینمایی قهرمان

 

کارگردان: اصغر فرهادی
نویسنده: اصغر فرهادی
تهیه‌کننده: اصغر فرهادی، الکساندر ماله‌گی
بازیگران: امیر جدیدی، محسن تناینده، سحر گلدوست، سارینا فرهادی، فرشته صدر‌عرفایی

پوستر فیلم قهرمان
عکس های فیلم قهرمان

عکاس: امیرحسین شجاعی

تیزر فیلم سینمایی قهرمان